Ispiši ovu stranicu
Srijeda, 02 Prosinac 2015 04:10

BUK – kulturno likovna manifestacija

Baranjska umjetnička kolonija (BUK) najznačajnija je likovna manifestacija Baranje, koju tradicionalno organizira od 1998 godine

Općina Draž, održava se na Zelenom Otoku u Batini, Dunavcu i šumi Šarkanj u Dražu, u Gajiću u Dolu, u Topolju - na Dunavcu i Crkvi sv. Petra i Pavla, Spomen domu Batinske bitke –galerija Baranjske umjetničke kolonije.

BUK predstavlja umjetnike koji se izražavaju različitim slikarskim tehnikama i umjetničkom keramikom.

Izložba svih radova nastalih u BUK.u 2012. godine moći će se pogledati u galerijama:
2012. godine Spomen dom Batinske bitke, galerija umjetničke kolonije Batina, Batina.
2013. godine Dom kulture Žepće, BiH
2013. godine Tvrđava u Tešnju, BiH
2013. godine Arheološki muzej u Osijeku

Baranjska umjetnička kolonija tradicionalna je likovna manifestacija osnovana 1975. godine.
BUK nastoji u lokalnom kontekstu kreirati prostor za suvremene umjetnike i aktivniju ulogu u umjetnosti prema specifičnoj, lokalnoj kulturi, povijesti i svakodnevici

Na BUK-u od 1998. godine sudjelovali su umjetnici čija imena spadaju u sam vrh Hrvatske likovne produkcije:
Boris Salamaha, Vlado Panđić, Vladimir Džanko, Željko Badurina, Ben Cajin, Tomislav Gotovac, Marija Molnar, Igor Kuduz, Duje Jurić, Kata Mijatović, Zoran Pavelić, Sandro Đukić….

Sudionici BUK-a 2012. god.:
Vlado Panđić, Osijek, akademski slikar
Vladimir Džanko, Osijek, akademski slikar
Ivo Križanac, Vinkovci, akademski kipar
David Kusik, Osijek, akademski slikar
Marko Živković, Osijek, akademski slikar
Monika Vladisavljević, Osijek, akademski slikar
Josip Škerlj, Dubrovnik, akademski slikar
Judit Abripacl, Suza, slikarica
Marijana Ivešić, Galovac-Šeher, BiH, mg. slikarstva
Mladen Ivešić, Galovac-Šeher, BiH, mg. slikarstva
Kristina Kramer, Ponijevo-Šeher, BiH mg. slikarstva
Mensud Bećar, Visoko, BiH, akademski slikar
Bela Šimonković, Udvar, Mađarska, umjetnik keramičar
Nedjeljko Čubek, Osijek, akademski slikar